CINA SINGAPURA BIADAP, NAIK ANGIN APABILA CUBAAN RASUAH ANGGOTA POLIS GAGAL!

Friday, 30 October 2015


Kejadian dilaporkan berlaku di CIQ Johor Bahru membabitkan pasangan Cina Singapura!

Apa masalah apek Singapura ini apabila anggota polis menahan kenderaan dan meminta lesennya? 

Atau sememangnya dia jenis yang tidak tahu menghormati orang lain kerana beranggapan, anggota-anggota polis Malaysia adalah spesies yang boleh dianjing-anjingkannya. 

Berdasarkan klip video yang dirakam sendiri oleh pasangannya, Cina Singapura itu melakukan dua kesalahan yang membolehkan dia diheret ke lokap dan dibicarakan sebelum dipenjarakan. 

Kesalahan paling besarnya adalah cubaan merasuah anggota-anggota polis yang sedang menjalankan tugas mereka. Kegagalan rasuahnya telah menyebabkan apek Singapura itu naik angin dan terus melakukan provokasi. Kesalahan kedua pula adalah menghalang penjawat awam melaksanakan tanggungjawab mereka. 

Sama ada apek Singapura itu memang jenis bangang tidak bertempat atau angkuh kerana yang menahannya adalah anggota polis Melayu yang pada kebiasaannya Melayu di Singapura adalah Pribumi Merempat Kelas Paling Cokia di bumi sendiri, anda boleh menilai sendiri gelagatnya berdasarkan rakaman yang dibuatnya sendiri.
(AKTA POLIS 1967)

Kuasa pegawai polis untuk memeriksa lesen, kenderaan, & lain2 :

1) Mana-mana pegawai polis boleh
(a) memberhentikan dan menahan mana-mana orang
(i) yang dilihatnya sedang melakukan apa-apa perbuatan atau ada dalam miliknya apa-apa benda; atau
(ii) yang dia ada alasan yang munasabah bagi mengesyaki sedang melakukan apa-apa perbuatan atau ada dalam miliknya apa-apa benda;yang baginya lesen, permit atau kebenaran yang diperlukan di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa, bagi maksud menghendaki orang mengemukakan lesen, permit atau kebenaran itu;

(b) Memberhenti dan memeriksa tanpa waran mana-mana kenderaan atau vesel yang disyakinya atas alasan yang munasabah sedang digunakan dalam melakukan apa-apa kesalahan terhadap mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa:Dengan syarat bahawa kenderaan atau vesel itu tidak boleh, tertakluk kepada subseksyen (4), ditahan lebih lama daripada semunasabahnya perlu untuk menyempurnakan pemeriksaan itu.

(2) Seseorang yang tidak mengemukakan lesen, permit atau kebenaran di bawah subseksyen (1)(a) apabila diminta berbuat demikian oleh seorang pegawai polis boleh ditangkap tanpa waran melainkan dia memberi kepada pegawai polis itu nama dan alamatnya dan, selainnya, memuaskan hati pegawai polis itu yang dia akan mematuhi dengan sewajarnya apa-apa saman atau prosiding lain yang mungkin diambil terhadapnya.

3) Seseorang yang tidak mematuhi apa-apa isyarat munasabah yang diberikan oleh seorang pegawai polis, menghendaki mana-mana orang memberhentikan apa-apa kenderaan atau vesel di bawah subseksyen (1) atau menghalang mana-mana pegawai polis dalam melaksanakan tugasnya di bawah subseksyen itu, adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini, dan mana-mana pegawai polis boleh tanpa waran, menangkap orang itu melainkan dia memberi nama dan alamatnya dan, selainnya, memuaskan hati pegawai polis yang dia akan mematuhi dengan sewajarnya apa-apa saman atau prosiding lain yang mungkin diambil terhadapnya.

(4) Mana-mana pegawai polis boleh menyebabkan mana-mana kenderaan atau vesel, yang dia ada alasan-alasan yang munasabah untuk mengesyaki telah digunakan dalam melakukan suatu kesalahan terhadap mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa atau sebagai keterangan mengenai apa-apa kesalahan yang telah dilakukan, dipindahkan ke ibu pejabat Daerah Polis yang berhampiran sekali atau ke tempat lain yang sesuai, dan Pegawai Penjaga Daerah Polis itu boleh dengan itu menyebabkan kenderaan atau vesel itu ditahan di situ, sementara menunggu penyiasatan, bagi tempoh tidak melebihi empat puluh lapan jam, atau jika, dalam tempoh itu, prosiding dimulakan mengenai apa-apa kesalahan di mana kenderaan atau vesel itu boleh dilucuthakkan di bawah mana-mana undang-undang atau boleh dengan sewajarnya dikemukakan sebagai keterangan, sehingga keputusan muktamad prosiding itu:

Dengan syarat bahawa Pegawai Penjaga Daerah Polis itu boleh, walau apa pun subseksyen ini, mengarahkan supaya kenderaan atau vesel itu dilepaskan jika dia berpuas hati bahawa pemunya atau orang yang menjaga kenderaan atau vesel itu akan mengemukakan kenderaan atau vesel itu dengan sewajarnya di hadapan mahkamah apabila dikehendaki, dan bagi maksud itu boleh menghendaki pemunya atau orang itu menyempurnakan suatu bon atau mendepositkan apa-apa sekuriti yang difikirkannya munasabah.

4 comments:

 1. Apa lgi tangkap je. Undang2 tetap undang2 buat cam spore.

  ReplyDelete
 2. Benam dalam selat teberau je...finis story

  ReplyDelete
 3. Take stern action jangan kasi muka, if the same kat singapore dah kena dah.......... Jantan la sikit polis malaysia.....

  ReplyDelete
 4. Itulah; si PENDATANG Cina RASIS BANGKAIBABI SingaPORK ni ingat depa juga dah jadi TUAN kpd. PRIBUMI/BUMIPUTERA Islam/Melayu kat TANAH MELAYU, pusaka nenek moyang berzaman kita ni! Patut diHARAMkan masuk Malayssia selamanya . baru depa TAKUT!

  Tapi jgn. haraplah, PENDATANG Cina RASIS kan boleh buat apa saja!

  Nek Tempoyak.

  ReplyDelete

CINA SINGAPURA BIADAP, NAIK ANGIN APABILA CUBAAN RASUAH ANGGOTA POLIS GAGAL!

Friday, 30 October 2015 ·


Kejadian dilaporkan berlaku di CIQ Johor Bahru membabitkan pasangan Cina Singapura!

Apa masalah apek Singapura ini apabila anggota polis menahan kenderaan dan meminta lesennya? 

Atau sememangnya dia jenis yang tidak tahu menghormati orang lain kerana beranggapan, anggota-anggota polis Malaysia adalah spesies yang boleh dianjing-anjingkannya. 

Berdasarkan klip video yang dirakam sendiri oleh pasangannya, Cina Singapura itu melakukan dua kesalahan yang membolehkan dia diheret ke lokap dan dibicarakan sebelum dipenjarakan. 

Kesalahan paling besarnya adalah cubaan merasuah anggota-anggota polis yang sedang menjalankan tugas mereka. Kegagalan rasuahnya telah menyebabkan apek Singapura itu naik angin dan terus melakukan provokasi. Kesalahan kedua pula adalah menghalang penjawat awam melaksanakan tanggungjawab mereka. 

Sama ada apek Singapura itu memang jenis bangang tidak bertempat atau angkuh kerana yang menahannya adalah anggota polis Melayu yang pada kebiasaannya Melayu di Singapura adalah Pribumi Merempat Kelas Paling Cokia di bumi sendiri, anda boleh menilai sendiri gelagatnya berdasarkan rakaman yang dibuatnya sendiri.
(AKTA POLIS 1967)

Kuasa pegawai polis untuk memeriksa lesen, kenderaan, & lain2 :

1) Mana-mana pegawai polis boleh
(a) memberhentikan dan menahan mana-mana orang
(i) yang dilihatnya sedang melakukan apa-apa perbuatan atau ada dalam miliknya apa-apa benda; atau
(ii) yang dia ada alasan yang munasabah bagi mengesyaki sedang melakukan apa-apa perbuatan atau ada dalam miliknya apa-apa benda;yang baginya lesen, permit atau kebenaran yang diperlukan di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa, bagi maksud menghendaki orang mengemukakan lesen, permit atau kebenaran itu;

(b) Memberhenti dan memeriksa tanpa waran mana-mana kenderaan atau vesel yang disyakinya atas alasan yang munasabah sedang digunakan dalam melakukan apa-apa kesalahan terhadap mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa:Dengan syarat bahawa kenderaan atau vesel itu tidak boleh, tertakluk kepada subseksyen (4), ditahan lebih lama daripada semunasabahnya perlu untuk menyempurnakan pemeriksaan itu.

(2) Seseorang yang tidak mengemukakan lesen, permit atau kebenaran di bawah subseksyen (1)(a) apabila diminta berbuat demikian oleh seorang pegawai polis boleh ditangkap tanpa waran melainkan dia memberi kepada pegawai polis itu nama dan alamatnya dan, selainnya, memuaskan hati pegawai polis itu yang dia akan mematuhi dengan sewajarnya apa-apa saman atau prosiding lain yang mungkin diambil terhadapnya.

3) Seseorang yang tidak mematuhi apa-apa isyarat munasabah yang diberikan oleh seorang pegawai polis, menghendaki mana-mana orang memberhentikan apa-apa kenderaan atau vesel di bawah subseksyen (1) atau menghalang mana-mana pegawai polis dalam melaksanakan tugasnya di bawah subseksyen itu, adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini, dan mana-mana pegawai polis boleh tanpa waran, menangkap orang itu melainkan dia memberi nama dan alamatnya dan, selainnya, memuaskan hati pegawai polis yang dia akan mematuhi dengan sewajarnya apa-apa saman atau prosiding lain yang mungkin diambil terhadapnya.

(4) Mana-mana pegawai polis boleh menyebabkan mana-mana kenderaan atau vesel, yang dia ada alasan-alasan yang munasabah untuk mengesyaki telah digunakan dalam melakukan suatu kesalahan terhadap mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa atau sebagai keterangan mengenai apa-apa kesalahan yang telah dilakukan, dipindahkan ke ibu pejabat Daerah Polis yang berhampiran sekali atau ke tempat lain yang sesuai, dan Pegawai Penjaga Daerah Polis itu boleh dengan itu menyebabkan kenderaan atau vesel itu ditahan di situ, sementara menunggu penyiasatan, bagi tempoh tidak melebihi empat puluh lapan jam, atau jika, dalam tempoh itu, prosiding dimulakan mengenai apa-apa kesalahan di mana kenderaan atau vesel itu boleh dilucuthakkan di bawah mana-mana undang-undang atau boleh dengan sewajarnya dikemukakan sebagai keterangan, sehingga keputusan muktamad prosiding itu:

Dengan syarat bahawa Pegawai Penjaga Daerah Polis itu boleh, walau apa pun subseksyen ini, mengarahkan supaya kenderaan atau vesel itu dilepaskan jika dia berpuas hati bahawa pemunya atau orang yang menjaga kenderaan atau vesel itu akan mengemukakan kenderaan atau vesel itu dengan sewajarnya di hadapan mahkamah apabila dikehendaki, dan bagi maksud itu boleh menghendaki pemunya atau orang itu menyempurnakan suatu bon atau mendepositkan apa-apa sekuriti yang difikirkannya munasabah.

4 comments:

Anonymous said...
30 October 2015 at 13:30  

Apa lgi tangkap je. Undang2 tetap undang2 buat cam spore.

Ted Manoff said...
30 October 2015 at 19:05  

Benam dalam selat teberau je...finis story

Anonymous said...
31 October 2015 at 17:43  

Take stern action jangan kasi muka, if the same kat singapore dah kena dah.......... Jantan la sikit polis malaysia.....

Anonymous said...
1 November 2015 at 21:37  

Itulah; si PENDATANG Cina RASIS BANGKAIBABI SingaPORK ni ingat depa juga dah jadi TUAN kpd. PRIBUMI/BUMIPUTERA Islam/Melayu kat TANAH MELAYU, pusaka nenek moyang berzaman kita ni! Patut diHARAMkan masuk Malayssia selamanya . baru depa TAKUT!

Tapi jgn. haraplah, PENDATANG Cina RASIS kan boleh buat apa saja!

Nek Tempoyak.

 
Copyright © -2012 buletin All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks